BETA

10.06.2011

00:25

האידיאל שנסדק: חרדים עוזבים את הישיבות ויוצאים לעבוד

הקצבה החודשית לאברכים גדלה בכ-200 שקלים בחודש - בעקבות קיצוץ הרישומים הכפולים והמזוייפים בכוללים. התוספת הזו עלולה לפגוע במאמצים להוציא אברכים אל שוק העבודה, אבל פגשנו כמה חרדים צעירים שדווקא עוזבים את הישיבות ויוצאים לעבוד

(2:25 דקות)

בתקופה האחרונה בוקעים מהציבור החרדי עצמו יותר ויותר קולות חדשים, שמסבירים שלא לכולם מתאים ללמוד רק תורה. רבים פונים מהתורה ללמוד מנהל עסקים, עבודה סוציאלית, הנדסה, ראיית חשבון ומשפטים. ללמוד על מנת לעבוד.

 

במשרדי קרן קמ"ח - קידום מקצועי חרדי - זוכים אלפי חרדים לעזרה לא מועטה למלגות נדיבות ללמידת מקצועות שונים. חרדים צעירים שהבינו כי אין מקומם בישיבה מחפשים לעצמם מקצוע.

 

כל ההתנהלות ההיסטורית הזו מתנהלת בבני ברק מתחת לעיניו של ראש הישיבה המיתולוגי של הישיבה המקומית הגדולה, ומי שנחשב למעצב הגדול של החברה החרדית כחברת לומדים שבה האידיאל הוא שתורה לומדים כל החרדים. האידיאל הזה נסדק.

 

מה דעתכם? ספרו בפייסבוק חדשות 10 »