BETA

05.05.2011

02:59

המגבלות על המשכנתא לא יחולו על משקיעים זרים

ההגבלות החדשות של בנק ישראל על המשכנתא ייכנסו מחר לתוקף, אך מתברר שהם לא יחולו על כל הלווים, ומי שפחות צריך לדאוג זה המשקיעים הזרים. ברגע האחרון הוחלט לערוך שינוי במגבלות, והנוסח הסופי כולל סעיף חדש שלא נכלל בטיוטה שפורסמה לציבור, לפיו תושבי חוץ הקונים נדל"ן ישראלי לא יחויבו לקחת משכנתא בריבית קבועה

(1:40 דקות)