BETA

05.04.2011

02:00

אורלי אינס נפגשה עם מפקד מח"ש כדי להתעדכן בהסכמות עם בר-לב

השניים נפגשו על מנת להתעדכן בהסכמות שבין המשטרה למי שהיה מועמד לעמוד בראשה. בין היתר עודכנה מי שהתלוננה כי בר-לב הטריד אותה מינית, כי לא יוגש נגדו כתב אישום. זאת בתמורה לפרישתו מהמשטרה, פרסום התנצלות ופיצוי כספי שהוא יעביר אליה

(25 שניות)