BETA

07.03.2011

22:04

עודכן:

נערה בסיכון: "העובדת הסוציאלית נותנת תמיכה נפשית במקום של אמא"

שביתת העובדים הסוציאליים נמשכת זה היום השני, ומי שנפגע יותר מכל הם ילדים בסיכון ומשפחות שתלויות בעובדים בחיי היום-יום. מנהל בית לילדים: "לחלק מהילדים זו פשוט חווית נטישה נוספת"

(2:56 דקות)