BETA

17.12.2010

00:59

בוטלה התייקרות המים: התעריף לא יעלה ב-5% בינואר

מועצת המים החליטה לבטל את עליית המחירים שתוכננה - 5% לצריכה פרטית. עם זאת החליטה המועצה להעלות את המחירים לחקלאות, לתעשייה, המקוואות ובתי החולים. הרפורמה במחירי המים עוררה תרעומת ציבורית רחבה שהביאה, ככל הנראה לביטול העלייה הנוספת בתעריפים

(22 שניות)