BETA

15.12.2010

22:12

ראשי ערים ותושבים הפגינו נגד עליית מחירי המים

לאחר שגביית המים הוצאה מהרשויות, והועברה לעשרות תאגידים - החליטו ראשי רשויות לצאת ולהפגין. יושב ראש מטה המאבק: "אנחנו יוצאים למרי אזרחי, מאוד קשה"

(2:07 דקות)