BETA

21.09.2010

22:07

פרסום ראשון: מגעים מתקדמים לחזרת אורי בלאו לארץ

התביעה התחייבה שלא לעצור את בלאו בנמל התעופה והוא התחייב בתמורה להעביר לתביעה מסמכים סודיים נוסף על אלה שקיבל מענת קם. בנוסף יזכה בלאו לשימוע אצל היועץ המשפטי לממשלה

 

 

פרטים ראשונים על ההסדר שיאפשר את שובו של אורי בלאו לארץ: נסללת הדרך לחזרתו של עיתונאי "הארץ" אורי בלאי ששוהה זה חודשים ארוכים בלונדון בשל החשש שייעצר עם חזרתו לישראל.

 

 

פרקליטי "הארץ" ומערכת התביעה הכללית רוקמים הסדר ולפיו התביעה תתחייב שלא לעצור את בלאו בנמל התעופה בן גוריון. בלאו אמנם יילקח לחקירה אבל לא ייעצר כבר בנמל.

 

בלאו מצידו מתחייב בתמורה להעביר לתביעה את כל המסמכים הסודיים שנמצאים ברשותו נוסף על אלה שקיבל מענת קם. הפרקליטות התחייבה שלא להשתמש במסמכים על מנת להגיע למקורות המידע. בנוסף יזכה בלאו לשימוע אצל היועץ המשפטי לממשלה אם יוחלט להעמידו לדין.