BETA

דובר הבית הלבן: מחכים לעבוד עם הממשלה החדשה

בתגובה ראשונה של הממשל האמריקני לתוצאות הבחירות הובהר כי ארה"ב מצפה שכל ממשלה שתקום בישראל תמשיך לקדם את תהליך השלום עם הפלסטינים ולקדם את ההידברות עם סוריה

(דקה)

הממשל האמריקני פירסם הערב (רביעי) תגובה ראשונה לתוצאות הבחירות בישראל, לפיה וושינגטון לא מתכוונת להתערב בהליך הפוליטי המורכב שנוצר וכי אין בכוונתה לעשות ספקולציות בדבר הרכבה העתידי של הממשלה. "אנחנו מחכים לעבוד יחד עם הממשלה הבאה של ישראל כדי לחזק את היחסים המיוחדים בין המדינות", נמסר בהודעת דובר הבית הלבן.

עוד הבהירו בוושינטון כי הם ימשיכו לעבוד עם כל ממשלה שתקום, אולם מצפים שממשלה זו תמשיך לקדם את תהליך השלום בזירה הפלסטינית ובזירה הסורית. "במסגרת שיתוף הפעולה בין המדינות יושם הדגש על 'השגת ביטחונה של ישראל, השגת הסכם שלום עם הפלסטינים והסכם בין ישראל לשכנותיה'", נמסר בהודעה.

בהודעה זו ניתן לראות כי ממשלו של אובמה מנסה לכרוך את הממשלה הבאה בדרכה של הממשלה הקודמת ושלוח לה איתות ברור לגבי דרכה של הממשלה החדשה שתקום בישראל - זאת מבלי להתייחס להרכבה, בין אם ממשלת ימין בראשותו של בנימין נתניהו ובין אם ממשלה בראשותה של ציפי לבני.