BETA

26.07.2016

01:23

למה בעלי מוגבלויות לא יכולים לקבל פטור מעמלות בבנקים?

עשרות אלפי נכים, עם קצבאות גבוהות מביטוח לאומי, נזרקים ממבצעי ההצטרפות לבנקים בנימוק שלא מקבלים שכר. שני נכים דורשים פיצויים של עשרות מיליוני שקלים מהבינלאומי, אוצר החייל, מזרחי-טפחות ויהב. האם הבנקים ישלמו?

 

 

אחד ההישגים הגדולים של הנכים בישראל אי פעם, הוא "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" - קביעה משפטית, ומוסרית, שאוסרת להפלות במוצרים או שירותים את מי שסובלים מלקות פיזית.

 

דווקא בבנקים גופים מהגדולים במדינה, העיקרון החברתי הזה פשוט נרמס. מבצעי ההצטרפות שהם חוזרים ומציעים מדירים מתוכם, בהגדרה, עשרות אלפי נכים שמתקיימים מקצבאות קבועות של ביטוח לאומי.

 

המנגנון, כאילו, תמים: הסכום שאנחנו נרוויח כל חודש נקרא בשם קוד "משכורת", הסכום שמקבלים בעלי מוגבלויות נקרא אצלם רק "הכנסה" - והיא, כבר לא מזכה אף אחד בכרטיס כניסה למועדון ההטבות. כך קורה שאותו מאזן כלכלי בדיוק יוביל שני לקוחות שונים - הולך מול נכה או עיוור מול רואה - לשני תעריפים שונים לגמרי.

 

 

התביעה הייצוגית כבר בדרך: שני נכים דורשים פיצויים בעשרות מיליוני שקלים מהבינלאומי, אוצר החייל, מזרחי-טפחות ויהב - שם הם תיעדו על חם את האפליה במצלמה נסתרת.

 

בבנקים אף קיימת ההיררכיה שמאותתת את מי באמת רוצים, ועל מי מוכנים לוותר. על פי תיעוד המצלמות הנסתרות של "אנליסט" כאשר פצועי צה"ל זכאים לקבל פטור מלא מעמלות ובמקביל בביטוח הלאומי בעלי מוגבלויות צריכים להתחנן ולהגיש בקשה מיוחדת.

 

ואלו תגובות הבנקים:  יהב מסר בתגובה, "נשמח לבחון כל פנייה ספציפית ולתת מענה. בנק יהב מעניק הטבה ללקוחותיו כמכלול בהתבסס על מקום העבודה". בנק הבינלאומי ואוצר החייל: "הבנק מנוע מלהגיב עקב ההליך המשפטי המתקיים בנושא".