BETA

05.11.2007

23:39

עודכן:

השב"כ עוקב אחריכם

המדינה מודה שלחברות הטלפון הסלולריות יש אישור מיוחד וסודי לעקוב אחרי כל פעולה של המשתמשים ולהעביר את המידע לגורמי הביטחון. עו"ד דורי ספיבק, מהתנועה לחופש המידע: "השב"כ הצמיד בעצם צמיד אלקטרוני לכל אחד ואחד מאיתנו. אם אני הולך לכל מקום עם המכשיר הסלולרי אז ראש השב"כ יכול לדעת איפה אני נמצא ולמי אני מחייג"

(1:53 דק')