BETA

01.11.2007

00:58

עודכן:

עימות חזיתי

המתמודדים הדמוקרטים לנשיאות ארצות הברית, מתייצבים לעימות טלוויזיוני נוסף ומנסים להתבלט. הדרך פשוטה, כולם תוקפים את המובילה בסקרים, הילארי קלינטון

(02:14 דקות)