BETA

08.07.2017

02:42

הפרויקט המוזיקלי שמחבר בין סטודנטים למשחק ובעלי לקות שכלית

"משהו קטן וטוב": פעם בשבוע הסטודנטים מבית המשחק בית צבי משאירים כמה שעות אחרי הלימודים מאחור ומתמקדים בדבר אחד - יצירת פרויקט מוזיקלי משותף עם בעלי לקות שכלית ממועדון "רעות". עכשיו אחרי שבעה חודשים של עבודה, הם מעלים מופע משותף

"משהו קטן וטוב": פעם בשבוע הסטודנטים מבית המשחק בית צבי משאירים כמה שעות את הלימודים מאחור ומתמקדים בדבר אחד - יצירת פרויקט מוזיקלי משותף עם בעלי לקות שכלית ממודעון "רעות".

 

המטרה - להעצים את שתי הקבוצות באמצעות יצירה קבוצה אחת מאוחדת ומחוברת. עכשיו אחרי שבעה חודשים של עבודה, הם מעלים מופע משותף.

 

>> "משהו קטן וטוב" - כתבות נוספות:

"רוצה להמשיך את דרכו של אחי": הצעירה שמדריכה ב"אחריי" בעקבות אחיה שנהרג
"משהו קטן וטוב": הנערה שהקימה מיזם המחבר בין נוער לאזרחים ותיקים

בני הנוער שמתנדבים לעזור למצילים בחופי הים של אשדוד