BETA

06.10.2016

22:55

עודכן:

מורה נבוכים: מעמד האישה בין היהדות לחיים המודרניים

בפרק ה-2 של סדרת "מורה נבוכים" בוחן אבישי בן חיים את סוגיית מעמד האישה במתח שבין ערכי היהדות לחיים המודרניים. כל מתפלל יהודי אומר "ברוך שלא עשני אישה". האם באמצעות פרשנות יצירתית אפשר לראות באמירה הזו כדווקא מעצימה נשים?