BETA

29.10.2015

01:38

אוצר גנוז: המיליונים האבודים של רשות המיסים

הדוח הקשה של מבקר המדינה חשף את קיומם של מיליוני שקלים אבודים, אותם גבתה רשות המיסים מהציבור בשל שיטות לקויות. גם אחרי שגילתה זאת, היא מעולם לא טרחה להודיע עליו לבעלי הכסף החוקיים – משלמי המיסים. כיצד קרה המחדל, וכיצד ניתן להחזיר חלק מהשלל לכיס שלנו?