BETA

18.02.2013

22:34

לראשונה בשלטון מורסי: משלחת ביטחונית מצרית תגיע לישראל

אחרי הכתף הקרה שהעניקה מצרים לישראל מאז עלייתו של נציג האחים המוסלמים לכס הנשיאות, נראה שהפשרה קלה ביחסים מסתמנת. משלחת ביטחונית שתגיע תדון עם גורמים ישראלים בעניין רצועת עזה ובענייני ביטחון נוספים. לא מדובר באנשי האחים המוסלמים, אך בהחלט מדובר במינויים שאושרו על ידי התנועה ונראה שמדובר בהבנה של מורסי שהוא חייב לקיים מציאות ביטחונית עם ישראל

(1:02 דקות)

הפשרה ביחסים עם שלטון מורסי? משלחת ביטחונית מצרית תגיע בתקופה הקרובה לישראל על מנת לדון בעניינים ביטחוניים. מדובר בפעם הראשונה מאז עלה מוחמד מורסי, נציג האחים המוסלמים לשלטון, בה תגיע משלחת מצרית רשמית לישראל.

 

בחודשים האחרונים הפנה מורסי כתף קרה לישראל, אך כעת הוא כנראה הבין שהוא חייב לקיים מציאות ביטחונית עם ישראל. המשלחת המצרית צפויה לדון עם גורמים ישראלים בעניין רצועת עזה ובעניינים ביטחוניים נוספים הנוגעים לשתי המדינות.

 

מורסי ביצע מינויים בצבא לאחר כניסתו לתפקיד, ואמנם לא מדובר באנשי האחים המוסלמים, אך בהחלט מדובר במינויים שאושרו על ידי התנועה. מדובר בהפשרה ראשונה ששמו האחים המוסלמים בכל הנוגע ליחסים עם ישראל. פעם ראשונה בה משטרו של מורסי נותן פומבי ליחסים ולשיתוף הפעולה בין המדינות, ואלו בהחלט חדשות מעודדות עבור ישראל.