BETA

אבו מאזן מתכנן: שורת הטבות ומחוות לחמאס

יושב ראש הרשות הפלסטינית, שמרגיש כי היחסים עם ישראל נקלעו למבוי סתום לאחר ההכרה באו"ם, הולך ומתקרב לחמאס. לראשונה זה 6 שנים נרשמו בגדה הפגנות עם תמונותיהם של בכירי הארגון וקריאות "מוות לישראל". החשש בירושלים: חמאס ישקם את התשתית הצבאית שלו בשטחים

(2:30 דקות)

התקרבות מדאיגה: כשברקע המשבר עם ישראל בעקבות הפנייה לאו"ם, וההחלטה על הרחבת הבנייה בשטחי E-1, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מגבש בימים אלה חבילת הטבות שיוענקו לחמאס. המחוות יינתנו במסגרת ההתחממות האחרונה ביחסיו של אבו מאזן עם מנהיג החמאס, חאלד משעל, שנעל היום את ביקורו ההיסטורי בעזה.

 

כחלק מחבילת ההטבות, מתכוון אבו מאזן לאפשר הפגנות של חמאס גם בערי הגדה המערבית, דבר שהיה אסור ואף נאכף בחומרה על ידי המנגנונים הפלסטיניים ב-6 השנים האחרונות. היום נרשמה ההפגנה הראשונה מסוג זה באוניברסיטת בירזת, שם נשמעו קריאות קשות, בהן גם "מוות לישראל" - קריאות נדירות ביותר מכיוון הגדה - והכל באישורו של יו"ר הרשות.

 

אבו מאזן מתכוון לבוא לקראת החמאס גם בכל הנוגע למעצרים. בקרוב יאושרו ביקורים לאסירים של חמאס בבתי הכלא הפלסטיניים, וייבחנו גם בקשות חנינה. יש לציין כי בגדה נמצאים כוחות של הפתח שמאומנים כבר שנים לתקוף ולבלוש אחר אנשי החמאס, ועדיין לא ברור כיצד ייראו הדברים בשטח.

 

מבחינתה של ישראל, החשש המרכזי בעקבות ההתפתחויות האחרונות ביחסי פתח-חמאס הוא שיקום של התשתית הצבאית של החמאס גם בגדה המערבית, אזור בו נשמר שקט יחסי כבר שנים. בחמאס כמובן שואפים להגיע למצב כזה, אך עדיין לא ברור עד כמה יחליט אבו מאזן ללכת עם ההתקרבות הזו.

 

ההתקרבות לחאלד משעל ושותפיו היא כאמור תוצאה של המשבר הגדול ביחסים בין אבו מאזן לישראל. יושב ראש הרשות מרגיש "נטוש", וככל הנראה חש שההתקרבות לחמאס נעשתה קלה יותר מאשר גישור על הפערים מול ממשלת נתניהו.