BETA

הטעויות והמקומות לשיפור: סיכום עלייתו ונפילתו של המפכ"ל

בסופו של שבוע שבו המשטרה ספגה ביקורת על ההודעה המוזרה לתקשורת בפרשת שרה נתניהו, והחשד לאונס לאומני שאותו המשטרה הסתירה ואז זיגזה בבית המשפט בנוגע למניע, מציין המפכ"ל את כניסתו לתפקיד. מחר ב"שישי": סיכום התקופה הסוערת