BETA

המפקחים הבהירו לחברת חשמל: תשלמו על התקלה מבלי להעלות את התעריף

בניגוד לפעמים הקודמות בהם הציבור שילם על טעויות של חברת החשמל, הפעם הבהירו הפקחים כי החברה תצטרך לכסות את החוב של 1.4 מיליארד שנוצר בשל תקלה. בכיר בחברה הבהיר: לא נביא המלצה לעריפת ראשים

(1:22 דקות)

פקחי האוצר הבהירו לראשי חברת החשמל כי את הבור בסך 1.4 מיליארד שקלים שנוצר בשל תקלה בחישוב תזרימי מזומנים והעלאת מע"מ, הם יאלצו לשלם מכספי החברה מבלי להעלות את התעריפים לציבור. מאיפה תממן החברה את הבור?

 

למשל, מקרן סודית שהחברה הפרישה לעובדים שלה במשך שנים. הקרן נועדה לחשמל חינם ופרישה מוקדמת עבור עובדי החברה, אבל כעת נראה שתיאלץ לממן את הבור שהתקלה יצרה. בכיר בחברת חשמל הבהיר היום כי אין בכוונתם להמליץ לדירקטוריון "על עריפת ראשים" בשל התקלה.