BETA

16.10.2012

00:50

עודכן:

אבטחה כבדה סביב פרקליטה לאחר שנאשם השיג את פרטיה

פרסום ראשון: יעקב ברגר, שנשלח למעצר בית בעקבות כתב אישום שהגישה נגדו אותה הפרקליטה, אותר במסעדה בתל אביב כשבכיסו מסמך המכיל בין היתר את הכתובת של מקום הלימודים של ילדיה. במשרד המשפטים לא לקחו סיכון ותגברו את האבטחה סביב הפרקליטה. סניגורו של הנאשם: "הוא לא התכוון להשתמש במידע הזה"

(1:24 דקות)