BETA

15.10.2012

00:21

המדינה מסרבת להעביר נכס לשאר בשר של נספה בשואה

יותר מחמש שנים טובה פיינר, בת 84 מבקשת שיכירו בה כקרובת משפחתו של אדם שרכש מגרשים בארץ ישראל לפני שנספה בשואה. החברה להשבת נכסים טוענת שפיינר לא סיפקה הוכחות מספקות, למרות שרובן אבדו במחנות הנאצים

(2:35 דקות)

לעיתים שומעים על סיפורים של מלחמות ניצולי השואה להשיב את נכסיהם, אולם גם כשקרובי המשפחה של הנספים מציגים הוכחות, החברה להשבת נכסים מערימה קשיים על המבקשים. "מבקשים ממנה נטל הוכחה יותר חמור ממשפט פלילי", אומרת עורכת דינה של פיינר.

 

סיפורה של טובה פיינר בוברוב, בת ה-84 מרגיז. אח של סבתא, בשם פישל הרשטיין, קנה לפני מלחמת העולם השנייה נכסים בחולון. אולם אז יצא לפולין ונספה בשואה. פיינר, שזכרה היטב את הקרוב, רתמה את משפחתה להשיג ראיות על כך שרכש כדין נכסים בחולון. אולם אפילו שמצאו את קברו בפולין, החברה להשבת נכסים לא התרשמה. אמנם פיינר אינה מרימה ידיים, אך היא עוד עלולה להפסיד את הנכס.

 

מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה נמסר כי: "הנושא נמצא בבדיקה מקצועית, שיטתית ומעמיקה שטרם מוצתה בארץ ובחו"ל. עניינם של הפונים תלוי ועומד בפני ועדת ערר שבראשה שופט, החברה תכבד את החלטת הוועדה".