BETA

24.07.2012

23:09

האוצר ונתניהו החליטו על העלאת המע"מ וקיצוץ נוסף בתקציב משרדי הממשלה

בימים האחרונים ניהלו נציגי ראש הממשלה ונציגי האוצר סבב שיחות בסיומו הוחלט להעלות את המע"מ באחוז אחד. המהלך ייקר כמעט את כל מוצרי הצריכה הבסיסיים וצפוי להכניס לקופת המדינה עוד ארבעה מיליארד שקלים בשנה. בנוסף הוחלט על קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה בסך 700 מיליון שקלים. הסיבה לגזרות: חשש מהורדת דירוג האשראי של ישראל

(1:34 דקות)

עוד גזירות מעבר לפינה: נציגי ראש הממשלה ונציגי משרד האוצר החליטו באופן סופי על העלאת מס הערך המוסף באחוז אחד. ההחלטה עדיין לא עברה באופן רשמי אך היא סופית ועדיין אין עיתוי מדויק למהלך שייקר את מחירם של מרבית מוצרי הצריכה שכולנו קונים.

 

העלאת המחירים הזו צפויה להכניס לקופת המדינה עוד ארבעה מיליארד שקלים בשנה. זאת על מנת להתמודד עם הגירעון ההולך ומתרחב בתקציב המדינה. בחישוב מהיר ההחלטה הזו צפויה להוסיף עוד כ-100 שקלים נוספים לסל הקניות בכל חודש.

 

אך זו לא הגזירה היחידה עליה סיכמו נציגי נתניהו והאוצר. החלטה נוספת שנתקבלה ותובא לאישור הממשלה בשבוע הבא היא ההחלטה לאשר קיצוץ של 700 מיליון שקלים בתקציביהם של משרדי הממשלה. אין מדובר בקיצוץ הראשון שמבצעת ממשלת נתניהו בתציביהם של משרדי הממשלה.

 

החלטה זו משמעה למעשה פגיעה בכל השירותים למעט קצבאות לקשישים, לנכים ולחולים. הסיבה הדחופה ביותר בגינה מושתות שתי הגזירות הללו היא החשש בממשלה מפני הורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי הסוכנויות הבינלאומיות. חשש זה מביא ללחץ במשרדי האוצר ובלשכת ראש הממשלה ולכן בחודשים הקרובים נשלם אנחנו את המחיר במזומן.