BETA

17.04.2012

00:19

חברת החשמל מתרגלת ומזהירה: הפסקות חשמל בקיץ

האם הקיץ הקרוב ילווה בהפסקות חשמל ברחבי הארץ למשך שעות ארוכות? זהו תרחיש האימים שתרגלו במטה המרכזי של חברת החשמל. מאחורי החשש מסתתרים משבר הגז ומצוקה כספית קשה. במקביל, משרד התשתיות והאנרגיה והשר עוזי לנדאו הציגו תכנית לצעדי חירום לחיסכון בחשמל.

(03:45 דקות)

בחברת החשמל מגישים תסריט שחור וחשוך לקיץ הקרוב. בגלל מצוקת הגז הטבעי בחרו לערוך תרגול למצב של הפסקת חשמל באורך 13 שעות ביממה, מיד כשיופעלו המזגנים בחודש יוני.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

אלי גליקמן, מנכ"ל חברת החשמל, מסביר כי התסריט הזה אפשרי בהחלט: "כל אזור בארץ יידע מתי צפויה לו הפסקת חשמל ולכמה זמן. במשך מספר ימים צפוי מחסור של פרק זמן של בין 11 ל-13 שעות".

 

תרחיש האימים צופה שהביקוש במפעלים והבתים ישיג ב-1,300 מגה וואט את סך כל האנרגיה שהמשק מייצר. במצב כזה יוכרז מצב חירום, בשלב הבא ינותק החשמל בערים הגדולות עד שעה רצופה ועם ישראל יישב בחושך. עכשיו רק צריך להחליט למי מורידים את השאלטר ראשון.

תרגילים מהסוג הזה נערכים בדרך כלל רק ליתר ביטחון, אבל בחברת החשמל מעריכים שהסבירות להפסקות החשמל כבר הקיץ הקרוב גבוהה מאוד. במקביל, משרד התשתיות והאנרגיה והשר עוזי לנדאו הציגו תכנית לצעדי חירום לחיסכון בחשמל.

 

בתכנית של משרד האנרגיה ייבוא טורבינות לייצור חשמל מחו"ל, העברת מוסדות ציבור מרשת החשמל לגנרטורים, הטלת חובה על הצרכנים להחליף מכשירים ישנים זוללי חשמל, ו-15% הנחה בתעריך לצרכנים שיפחיתו את צריכת החשמל.