BETA

19.12.2011

21:46

ישי ללינדנשטראוס: הטל רק "אחריות מניסטריאלית"

עורכי דינו של שר הפנים מנסים לשכנע את מבקר המדינה שלא להטיל עליו "אחריות מיוחדת" שמשמעותה שישי היה בין האחראים למחדל בכרמל. בנוסף, מבקש ישי להדגיש כי לא היה לו קשר לאסון אוטובוס צוערי שירות בתי הסוהר שנספו בשריפה

(1:33 דקות)

שר הפנים מתחמק מאחריות: עורכי דינו של אלי ישי מנסים בימים אלה לשכנע את משרדו של מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, שלא להטיל "אחריות מיוחדת" על השר, אלא רק "אחריות מניסטריאלית". הדיונים התקיימו בין הצדדים בשימועים שנערכו לאחרונה לישי לקראת העברתה של טיוטה שלישית של הדוח לבחינת מושאי הביקורת.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

לישי יש סיבה להתעקש על המילים וסוג האחריות שיטיל המבקר. המשמעות של הטלת אחריות מיוחדת היא שבמחדליו של שר הפנים הוא היה אחד מאלה שגרמו לתוצאות הקשות של השריפה הגדולה ביותר שידעה המדינה. להטלתה של אחריות מיוחדת יכולה להיות גם השלכה משפטית.

 

עורכי דינו של ישי נלחמים על נקודה נוספת בדוח שמועד פרסומו עדיין אינו ידוע, גם שנה אחרי האסון הכבד. בדוח שיפרסם לינדנשטראוס צפוי להיות פרק ספציפי שיעסוק בהרחבה באסון אוטובוס הצוערים ותהיה גם התייחסות כללית, בה נמצא גם שמו של שר הפנים. שר הפנים מנסה לגרום לכך שבדוח שיפרסם המבקר לא יראה שהוא קשור לאסון אוטובוס צוערי שירות בתי הסוהר שנספו בשריפה.