BETA

01.11.2011

22:35

צונאמי כלכלי שוב מאיים על העולם: הבורסות נופלות בעקבות יוון

אחרי שכבר הושג הסדר לחילוץ הכלכלה היוונית הקורסת והעולם נשם לרווחה, החליט ראש הממשלה פפנדראו שהוא הולך למשאל עם לאשרר את ההסכם. החשש שהיוונים לא יסכימו שולח את הבורסות לירידות חדות ואת כל הכלכלה העולמית לעוד טלטלה. בוול סטריט נרשמות ירידות שערים של עד 3%

(5:33 דקות)