BETA

01.11.2011

00:01

עודכן:

התרופות המזויפות שלא ידעתם שאתם לוקחים

שוק התרופות המזויפות תופס בארץ מימדים מפלצתיים ומגלגל מיליארדים. מדי יום נמכרות בישראל אלפי תרופות מזויפות, ובמשרד הבריאות הבינו שכדי להילחם בתופעה יש צורך בהקמת יחידה מיוחדת. אבל איך ניתן לזהות תרופות לא חוקיות? • כתבה שנייה בסדרה