BETA

09.09.2011

23:01

עודכן:

איך הפך אילן בן דב לשק החבטות של המחאה?

השפעת התלות של המשק בחברות הענק של הטייקונים כבר נבחנת בוועדות טרכטנברג, ועדת הריכוזיות ובצוות רוטשילד. על פי דוח של האוצר, הטייקונים מגדילים את פערי השכר במשק. אילן בן דב, הסינדרלה של עולם העסקים, מתאפיין למשל ביכולת לגייס עוד ועוד כספים, אך כשהעסקים לא מצליחים - המשקיעים נשארים עם שוקת שבורה

(30:05 דקות)