BETA

הצד השני של מחאת הרופאים: סניטרים פוטרו כדי לא לקבל קביעות

בית החולים אסף הרופא הוביל את מאבק הרופאים, אולם בהנהלה פוגעים באופן קבוע בסניטרים ובעובדי המטבח. רבים מהם פוטרו זמן קצר לפני שקיבלו את הקביעות, אך נאמר להם שיוכלו לחזור בעוד כחצי שנה. הבעיה: הם יאבדו את כל הזכויות שלהם, את הוותק ואת הפנסיה

(2:24 דקות)