BETA

נכה פוליו במסע מתל אביב לירושלים על כסא גלגלים: "לא מוכן למות מקופח"

מאיר זוארץ, פגוע שיתוק ילדים, יצא למסע על כיסא הגלגלים לבדו משדרות רוטשילד לבירה כאקט מחאה. זוארץ חלה בילדותו בלוב ולאחר מכן עלה לארץ. על פי החוק הישראלי, אינו זכאי להטבות שמקבלים חולי פוליו מאחר ולא לקה במחלה בארץ. "לא ייתכן שעברתי את אותם ייסורים והם זכאים ואני לא", אמר. בינתיים הוא ממשיך במסע על כסא הגלגלים, לגמרי לבדו, בתקווה שקולו לא יבלע

(2:07 דקות)