BETA

20.07.2011

23:06

שידורי המהפכה: ערוץ חשאי של מתנגדי אסד בסוריה

מרחץ הדמים בסוריה נמשך, והמדינה גולשת למלחמת עדות בין סונים לעלאווים. סעודיה קוראת גם היא לרפורמות, ובמקביל, האופוזיציה הסורית חנכה ערוץ טלוויזיה שמתכונן לשלב הבא - לארגן את הכוחות ולהפיל את המשטר

(1:48 דקות)