BETA

16.06.2011

02:34

למות בכבוד - סערה סביב סרט שתיעד סיוע להתאבדות

הממלכה הבריטית סוערת בעקבות שידור סרט שהראה סיוע להתאבדות של חולים סופניים בשוויץ – שם זה מותר • בסרט "הבחירות למות" תיעד היוצר, חולה סופני בעצמו, מרפאה פרטית שמסייעת לחולים לסיים את חייהם בכבוד • עם זאת, הנושא עורר חילוקי דעות חריפים ונמתחה עליו ביקורת שהוא הציג את החולים ברגעיהם האחרונים

(3:03 דקות)