BETA

19.05.2011

00:43

עודכן:

משפחה לא בוחרים: הקלטות העדויות של האחים אולמרט נחשפות

יוסי נמלט מהארץ מפחד מנושי השוק האפור, אהוד הפך לראש הממשלה לשעבר. כעת, עדויותיהם של האחים אולמרט בפרשת הולילנד נחשפות. האם למרות הכעס של אהוד על יוסי, הועברו כספים ממקורבים לאהוד לכיסוי החובות של יוסי? סיפור על קנאה וכסף

(21:03 דקות)

חקירה של חשד בשחיתות היא בדרך כלל ערב רב של פרטים כספיים סבוכים. רק לעיתים רחוקות נחשפים דרכה יצרים ורגשות, ואפילו כאלה שנוגעים ליחסים הכי מורכבים שיש לכל אחד מאיתנו - היחסים בתוך המשפחה. מארבעת האחים לבית אולמרט, אהוד הגיע עד לראשות הממשלה, ואילו אחיו הצעיר יוסי נכשל בפוליטיקה המקומית, הסתבך בחובות ונאלץ לברוח מהארץ ולפנות לאחיו לעזרה.

 

אבל מה אומר אהוד ליוסי, כשזה בא אליו, ומה טוענת המשטרה שעשה באותו זמן למענו, עד כדי חשד לעבירה על החוק? בפעם הראשונה נחשפים במלואם פרטי החקירה של האחים אולמרט בפרשת הולילנד, ומהם אפשר ללמוד הרבה על נתיב הכסף - ולא פחות מזה כמה מורכבים היחסים שבין בני אדם.

 

איך קורה למשל  שעשרות אלפי דולרים שמקורם ב טלנסקי - מפרשת המעטפות - "נוחתים" לפתע בחשבון הבנק של יוסי אולמרט? איך קורה שיוסי אולמרט מקבל בפגישה קצרצרה חצי מיליון שקל מיזמי הולילנד, שאינו מכיר כלל והאם יכול להיות שאהוד לא יודע מזה?

 

פרשת יוסי אולמרט היא המקום הכי משמעותי שבו הפרקליטות יכולה להגיד כי אהוד לא יכול לטעון שהכסף לא הלך אליו. בכל שאר המקרים בפרשייה המדהימה הזאת, הפרקליטות יכולה להוכיח העברה של מיליוני שקלים למקורבים של אולמרט, אבל הוא יכול לטעון שלא קיבל כלום. יוסי אישר בסופו של דבר שקיבל כסף מעד המדינה, שלא יכול להיות לו עניין כלשהו איתו. פה אין דרך לכאורה שבה טלנסקי יכול לדעת את מספר החשבון של יוסי אולמרט ואין דרך להסביר למה עד המדינה נותן את הכסף. לכן, זו פרשייה כל כך חשובה.

 

חשוב לומר על הפרשייה שני דברים: החקירה לא הסבירה למה סגרו דווקא את החוב בבנק מזרחי. זה הרי לא שיפר את מצבו של יוסי בכלום, בסה"כ הקטין את חובו משלושה מיליון ל- 2.87. הוא אפילו לא ידע מזה, האם ייתכן שהיה שם איזה ערב לחוב? האם מישהו מהבנק הפעיל קשרים?

 

הדבר השני הוא שהפרקליטות קבעה לה קו בחקירה הזאת - מאשימים רק כשיש לעדות עד המדינה הבעייתי, אישור חיצוני. פה יש אישור מעולה, העדות של יוסי, אבל העדות הזאת לא קבילה והוא לא יבוא לישראל. צרה צרורה, מבחינת הפרקליטות.