BETA

28.04.2011

01:54

הקץ לשימוש במפוחי העלים המרעישים? לא ממש

החוק האוסר על העיריות להשתמש במפוחי עלים נכנס לתוקפו וקבלני הגינון לא מבינים כיצד הם אמורים לנקות קילומטרים של גנים ומדרכות בלי כלי העבודה. בינתיים הגישו העיריות והקבלנים בג"ץ נגד ההחלטה והם ממשיכים להשתמש במפוחים כרגיל. "אין לנו דרך אחרת. עדיף לספוג קנס מאשר להשאיר את העיר מזוהמת ואז נקבל קנס עוד יותר גדול מהעירייה", אומר אחד מהקבלנים

(1:52 דקות)