BETA

תיעוד: גם פקחי החנייה בירושלים כבר מסתובבים עם שכפ"ץ

מאז החלה אינתיפאדת היחידים, האווירה ברחובות ירושלים מתוחה מאד - בעיקר באזורי קו התפר. הערב אנחנו מפרסמים תמונה קצת מפתיעה: פקחים של עיריית ירושלים שעוסקים בחלוקת דוחות חנייה, מסתובבים מהיום לבושים בשכפ"צים - וזה קורה ברחובות שבהם תושבים ירושלמים מסתובבים בכל יום