BETA

11.03.2011

01:46

מדוע טסה "אל על" בלילות למרות האיסור?

לחברות התעופה אסור לנחות ולהמריא בלילות מנתב"ג בגלל המטרד שהרעש מהווה עבור תושבי היישובים הסמוכים. למרות האיסור, "אל על" טסה בלילות שבין חמישי לשישי ולטענתה הסיבה לכך היא הצורך לחזור לפני כניסת השבת. בדיקת רישומי הטיסות מעלה כי טיסות רבות מתבצעות משיקולים מסחריים ולא משיקולי שמירת שבת

(3:56 דקות)