BETA

11.03.2011

01:10

משרד הבריאות: 1 מתוך 3 ישראלים מעיל גיל 50 ייפתח מחלת כליה כרונית

בישראל יש כיום 5,500 חולים הממתינים להשתלת כליה. עד אז החולים עוברים טיפולי דיאליזה אשר מצילים את חייהם אך גם מחייבים אותם בשגרה של 3-4 טיפולים בשבוע. נתונים של משרד הבריאות חושפים עלייה של 75% במספר החולים הזקוקים לדיאליזה ועלייה של 100% בתמותה ממחלות כליה. חולה: "אני לא עובד כבר יותר מארבע וחצי שנים כי אני לא מסוגל"

(2:27 דקות)