BETA

09.12.2010

01:36

בנק ישראל שוקל להקשיח עוד יותר את התנאים לקבלת משכנתא

המפקח היוצא על הבנקים הכין שני צעדים שנשקלים למקרה שהממשלה לא תזרז את הבנייה - הגבלה של שיעור המשכנתא המקסימלי ל-50% מערך הדירה ואיסור מוחלט לקחת משכנתאות בריבית משתנה

(1:35 דק')