BETA

09.12.2015

23:55

עודכן:

ברקוד: מי מנסה להכשיל חוק שיחייב זיהוי וסימון תוצרת חקלאית?

החוק בישראל דורש שעל כל קופסא של מוצר ברשתות השיווק יצויינו שם היצרן, מקום הייצור והרכיבים התזונתיים שלו, וזאת על מנת שיהיה ניתן להתלונן במידת הצורך. בניגוד לכל העולם, בישראל החוק אינו תקף על ירקות, פירות, ומוצרי עוף ובשר. כתוצאה מכך, השוק מוצף בתוצרת חקלאית נחותה שלעיתים אף מסוכנת לציבור – ולה אין כל אחראי. אז למה החוק שנועד לבטל את המעוות ותת לנו הצרכנים מידע בסיסי על המזון שלנו תקוע כל כך?