BETA

28.10.2010

22:08

עודכן:

חשיפה: מכשיר ה"ינשוף" על סף פסילה גורפת

שורה של החלטות שופטים שהתקבלו לאחרונה, חושפות ליקוי משפטי שיכול להביא לסיום השימוש במכשיר לזיהוי נהגים שיכורים. המכשיר אמור להיות מכויל באמצעות בלון המיוצר בחו"ל, שמעולם לא נבדק בישראל. תקווה לנהגים שמשפטם מתנהל כעת? המשטרה: "מדובר בספין"

(5:05 דקות)

האם מכשיר ה"ינשוף", שאמור לבדוק את רמת האלכוהול בדמם של הנהגים וכבר הפיל ברשתו אלפי נהגים ישראלים שרישיונותיהם נשללו, נמצא על סף פסילה? בדיקת חדשות 10 בשורה של החלטות בית משפט מובילה למסקנה שימיו של ה"ינשוף" ספורים וכל מה שעשה המכשיר עד עתה - מוטל בספק.

 

בשבוע האחרון נחשף ליקוי משפתי דרמטי, שעשוי לפסול את השימוש ב"ינשוף" ולזכות נהגים שיכורים. את הליקוי אפשר להסביר בצורה פשוטה - על פי החוק, כל מכשיר אמור להיות מכויל באמצעות בלון מיוחד המיוצר בחו"ל, אך בישראל לא בדקו את הבלונים האלה. בלית ברירה, השופטים נאלצים להודות כי מדובר בראיה לא קבילה.

 

בדיון שנערך לאחרונה בבית המשפט לתעבורה בתל אביב, התבקש שוטר להסביר את המספר שהופיע על מכשיר ה"ינשוף" ואמר לשופט שלמה איזקסון: "מדובר במספר שמופיע על התווית, שלגביו נאמר לי שזה ערך הבלון שאותו אני צריך לרשום. אני מעתיק מהתווית. אני לא יודע מה הערך הנכון". בתגובה קבע השופט: "תמונת הראיות המתקבלת בעייתית מאוד בלשון המעטה. אני ממליץ לתביעה לשקול את עמדתה".

"המשטרה תצטרך לתת הסבר המניח את הדעת"

"כאשר אנחנו באים לשופטים ואנחנו מסבירים להם את העניין הזה, הם מבינים את הכלל הבסיסי ביותר בדיני ראיות - שזו עדות מפי השמועה, ולכן הראיה הזאת לא קבילה בבית משפט", מסביר עו"ד אהוד מלמה, המתמחה בדיני תעבורה. "ההערכה שלי היא ששופטים רבים אחרים יצטרפו לשלושת השופטים שכבר נתנו את ההחלטות הללו, ובסופו של יום המשטרה תצטרך לתת הסבר המניח את הדעת לבתי המשפט".

 

כעת נראה כי לא ניתן יהיה לשנות את ההחלטות לגבי נהגים שיכורים שכבר הורשעו בעבר, אבל אלה שמשפטם מתנהל בימים אלה בהתבסס על בדיקת "ינשוף" - יוכלו להשתמש בליקוי המשפטי שמעמיד את המשטרה במבוכה. ישנו סיכוי רב שהם יצאו זכאים.  

 

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי "מדובר בספין תקשורתי שטענותיו אינן עולות בקנה אחד עם החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים שפסק אך לאחרונה לגבי כשירותו של מכשיר הינשוף בכל דבר ועניין".