BETA

12.08.2010

03:35

האם אישורי הבנייה במזרח י-ם במהלך ביקור סגן הנשיא האמריקני בארץ - היו מקריים?

במהלך ביקורו האחרון של סגן הנשיא האמריקני בארץ, אושרה תכנית הבנייה בשכונת רמת שלמה במזרח ירושלים. "המקור" חושף: דיוני הוועדה המחוזית של העיר מראים כי הדבר לא נעשה בתום לב

(4:05 דקות)

בעיצומו של ביקור סגן נשיא ארה"ב בירושלים, כשיחסי המדינות מתוחים, אישרה הוועדה המחוזית ירושלים בנייה של 1300 יחידות דיור בשכונת רמת שלמה במזרח הבירה. סיפור רמת שלמה הפך לאבן דרך ביחסי ישראל ארצות הברית ונשאלת השאלה, האם יושבת ראש הוועדה המחוזית, רות יוסף, שהביאה את התכנית לאישור, הבינה את המשמעות של ההחלטה שקיבלה? אחרי ההתפוצצות הגדולה, צוטטה יוסף כאומרת "לא חשבתי שזה ייצור מהומה כזאת" אולם מסתבר כי דבריה אלו אינם מדוייקים.

 

"המקור" חושף את הקלטת ישיבת הוועדה הזו, שמוקלטת מכוח חוק ומותרת לאוזני כל. רוח הדברים בהקלטות נשמעת הומוריסטית, אך מסתבר כי יוסף ידעה באותו זמן כי סגן הנשיא, ביידן מבקר בארץ וידעה שייתכן ואישור תכנית הבנייה ייצור עליהום מצד ארצות הברית. צוות "המקור" ביקש את הקלטות, אך הוועדה התמהמה במסירתו ולבסוף העבירה את פרטי הדיון בכתב. הקטע החשוב בדיון, לא מופיע בתמלול שהועבר. בסופו של דבר, לאחר התעקשות, הגיעו ההקלטות, בהן נשמע אחד המשתתפים בדיון שאל את יושבת הראש "זה בסדר עם אובמה או שיהיה עליהום מחר", שענתה בתגובה "האמת שאני לא יודעת להגיד לך". לפני ימים אחדים הגיבה רות יוסף לעניין ואמרה "לא העליתי על דעתי שאישור התכנית יביא לתגובה כזו. זה היה כמו פיגוע".