BETA

01.08.2010

23:05

התקשורת האמריקנית במתח - האם צ'לסי תתגייר?

כומר בצד אחד, רב בצד שני - וצ'לסי קלינטון נישאה לבחיר ליבה מארק מזווינסקי. בניגוד לפרסומים המוקדמים, מגה-סלבריטאים לא היו בחתונה, אלא בעיקר חברים ומכרים של הזוג הצעיר. הקלינטונים שלחו בקבוקי יין לתושבי העיירה ריינבק, כדי שלאיש מהשכנים לא תהיינה טענות. התקשורת האמריקנית עוסקת בשאלה- האם צ'לסי תמיר את דתה?

(2:30 דקות)