BETA

29.06.2010

23:44

לאן נעלמו הקלטות החקירה של תובעת רמון?

עו"ד אריאלה אנטלר ציפתה לקבל את עדותה בפני מבקר המדינה, אלא שהיא קיבלה מכתב שבישר לה שעקב תקלה טכנית עדותה לא הוקלטה. לטענתה, התרשומת שקיבלה אינה משקפת את דבריה בעדות וכי הדבר השפיע בצורה כזו או אחרת על הממצאים והמסקנות של המבקר

(1:33 דקות)

רק ביום שני האחרון פרסם מבקר המדינה דוח על רשלנות, והנה מסתבר שהוא איבד את תיעוד חקירתה של התובעת במשפט רמון.

 

הכל החל כשלפני שנה עברה טיוטת הדוח של המבקר, בין השאר של התובעת בתיק רמון אריאלה אנטלר. אנטלר ציפתה לקבל את עדותה בפני מבקר המדינה, אלא שהיא קיבלה מכתב שבישר לה שעקב תקלה טכנית עדותה לא הוקלטה.

 

התובעת קיבלה תרשומת בת מספר עמודים, אך טענה שהיא אינה משקפת את דבריה בעדות וכי הדבר השפיע בצורה כזו או אחרת על הממצאים והמסקנות של המבקר.

 

ממבקר המדינה נמסר בתגובה: "העובדה שהייתה בעיה טכנית בהקלטת עדותה של עורכת הדין אנטלר לא פגעה ואינה פוגעת בדרך כלשהי בממצאי ומסקנות הבדיקה המבוססים בצורה יסודית וממצה".