BETA

עריקאת: "ערפאת פוצץ הפגישה עם קלינטון כי האמין שראש ה-CIA איים עליו"

פעמיים ניסתה ישראל להגיע להסדר קבע עם הפלסטינים, כאשר סביב הסיבות לכישלון ישנם מיתוסים רווחים בשני הצדדים. הפופולרי שבהם נוגע למחלוקת על הר הבית, אלא שעדויות בלעדיות שהגיעו לידי חדשות 10 מראות שהקרע בין הצדדים היה עמוק בהרבה • הסרט המלא – מחר בתכנית "המקור"