BETA

רוק בקסבה: הבמאי יריב הורוביץ סוגר חשבון עם השטחים

אחרי "בופור" ו"ואלס עם באשיר" הגיעה תורה של האינתיפאדה הראשונה. הקונפליקט של הבמאי יריב הורוביץ עם השטחים החל עוד בשירותו הצבאי, אז נשלח לעשות סרט תדמית על מחלקה בשטחים וחזר עם חומרים נפיצים שצה"ל גנז. עשר שנים אחרי, הוא חוזר לאותם חיילים בסרט שנוי במחלוקת

(2:21 דקות)