BETA

14.03.2010

22:00

עודכן:

"הוא שיחק אותה מקובל, אבל אתה רואה שזה לא שווה שום דבר"

בבית הדין הרבני סיפרו כמה חרדים צעירים איך הגיעו לשמש עדים בטקס נישואיו של אליאור חן לאם המתעללת, אשר נערך בפורום מצומצם ביער סמוך לירושלים

(2:21 דק')