BETA

10.02.2010

22:00

עודכן:

סקר חדשות 10: האירוע הכי זכור משנת כהונתו של רה"מ - ההקפאה בהתנחלויות

מה חושב הציבור על בנימין נתניהו שנה לאחר בחירתו לתפקיד? סקר חדש מראה כי 45% מהציבור זוכרים מהשנה הראשונה של כהונתו את הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. 23% מהנשאלים סבורים שראש הממשלה מיקד את רוב האנרגיות שלו בהישרדות בשלטון

(2:20 דקות)

בדיוק שנה אחת לאחר הבחירות שהעלו את בנימין נתניהו לשלטון בפעם השנייה, סקר "חדשות 10" ו"מכון דיאלוג" מראה מה חושב הציבור על ראש הממשלה. האירוע הזכור ביותר משנת כהונתו הראשונה של נתניהו לכמעט חצי מהנשאלים הוא הקפאת הבנייה בהתנחלויות.

19% מהנשאלים זוכרים דווקא את תביעות עוזרת הבית נגד שרה נתניהו ורק 11% זוכרים את נאום בר-אילן. עוד עולה מן הסקר, כי 23% חושבים שנתניהו מיקד את מרב האנרגיות שלו בהישרדות בשלטון, הגרעין האיראני עם 19% והמשבר הכלכלי עם 16%.

הבשורה הטובה לראש הממשלה היא שרק 15% חושבים שתפקודו גרוע יותר מבתקופת כהונתו הראשונה - 35% חושבים שתפקודו טוב יותר. 40% מהנשאלים השיבו "נתניהו של אז ושל היום - אותו דבר".