BETA

05.01.2010

15:26

עודכן:

נתב"ג: מערכת בדיקה בטחונית-ביומטרית עצמאית לנוסעים

במטרה לייעל את מערך הבידוק הביטחוני בנמל התעופה, הושקה מערכת ה"יוניפאס" בנתב"ג. מדובר במערכת שתבצע באופן עצמאי את הבידוק לכל נוסע - כולל הרישום לטיסה והעלייה למטוס. עמדת הבידוק תשמור את המידע על כל נוסע שיירשם לשירות במאגר ביומטרי עצמאי

(3:04 דקות)

רשות שדות התעופה השיקה בצהריים (שלישי) בנמל התעופה בן-גוריון מערכת מתקדמת לבידוק ביטחוני-טכנולוגי של הטסים לחו"ל. מהרשות נמסר כי המערכת תאפשר לנוסעים לערוך בידוק ביטחוני באופן עצמאי במטרה לקצר את התהליכים אותם עוברים בנמל התעופה.

שמה של המערכת, "יוניפאס", ובשבועות הקרובים יחל שלב הפיילוט של המערכת בנתב"ג. כפיילוט ראשוני נבחרה קבוצת הנוסע המתמיד של חברת "אל-על", עליה תבועצ הרצה ראשונית של המערכת על ציבור מוגדר של נוסעים.

בהמשך תבוצע פריסה הדרגתית של מערכת ה"יוניפאס" לכלל הנוסעים והרישום למערכת יעשה על בסיס התנדבותי. מדובר במערכת בידוק ביומטרית לחלוטין. במסגרת הרישום למערכת פרטי הנוסע יוכנסו למאגר הביומטרי של המערכת שתיקח ממנו נקודות ביומטריות מהפנים וטביעת אצבע.

בנתב"ג אומרים כי עם השלמת הטמעת המערכת, לא יידרשו הנוסעים לבצע בדיקת דרכונים, אלא המערכת החדשה תבצע גם את בדיקת הדרכונים הביומטרית בנוסף לרישום לטיסה (הצ'ק-אין) והעלייה עצמה למטוס.

הצטרפות הנוסעים תבוצע לאחר הרשמה חד-פעמית בעמדת הרישום בנתב"ג, בסיומה יונפק לנוסע "כרטיס חכם". בנסיעות הבאות הנוסע יגיע לעמדה האוטומטית ולא ייאלץ לעמוד בתור לבידוק הרגיל.