BETA

10.08.2009

23:33

משרד הבריאות: הטיפול בתינוק שמת היה מינימלי

לפני כשלוש שנים הובא תינוק בן ארבעה ימים לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם מת • הצוות הרפואי לא ביצע את הבדיקות הנדרשות, שיכלו להציל את חייו • ועדת בדיקה שמונתה מטעם משרד הבריאות קובעת כי הטיפול היה לא מקצועי ושגוי • על אף הקביעה, לא ננקטו צעדים כנגד המעורבים בפרשה

(2:15 דקות)

משרד הבריאות קבע שהטיפול שניתן לתינוק בן ארבעה ימים בבית החולים "הלל יפה", היה לא מקצועי ושגוי. למרות קביעה זו, מסרבים במשרד לנקוט אמצעים משמעתיים נגד בית החולים.

לפני כשלוש שנים הובא א', תינוק בן ארבעה ימים, לבית החולים במצב אנוש. הצוות הרפואי, שהחל בפעולות ההחייאה, הצליח לייצב את מצבו, אך מרגע זה, החלה שרשרת המחדלים.

"צילום חזה בסיסי לא מבצעים. בדיקות הדם שנלקחות ממנו, לא זוכות להתייחסות. אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא יודע מה יש לו, אף אחד כמובן לא מטפל בזה", תיאר עורך הדין המייצג את משפחת התינוק, ד"ר שי פוירינג, את הטיפול הלקוי לו זכה התינוק.

מכיוון שלא נערכו הבדיקות המתאימות, הצוות הרפואי לא זיהה שא' סובל ממום קל בליבו. טיפול תרופתי או ניתוח פשוט היו מצילים את חיי התינוק. במקום לנסות ולאבחן, נשלח התינוק באמבולנס לבית החולים רמב"ם בחיפה, לשם כבר הגיע במצב של מוות קליני. הצוות הרפואי החליט לשלוח את א' לבית חולים אחר, משום שב"הלל יפה" אין מחלקת טיפול נמרץ ילדים.

"טיפול מינימלי"

בממצאי ועדת הבדיקה של משרד הבריאות נכתב כי הטיפול שהוענק לא' היה מינימלי. הועדה מבקרת את החלטות הצוות הרפואי, שלא ביצע צילום חזה, המוגדר בדו"ח כ"צעד דיאגנוסטי בסיסי".

למרות הממצאים הקשים, מסרב משרד הבריאות, שהוא גם בעליו של בית החולים בחדרה, לנקוט בצעדים משמעתיים נגד המעורבים בפרשה. הוועדה מאשרת את טענות המשפחה בדבר הרשלנות הרפואית, אך היא איננה ממליצה לעשות דבר.

מבית החולים "הלל יפה" נמסר בתגובה: "בוצע תהליך הסקת מסקנות והפקת לקחים באשר לאירועים שהסתיימו לצערנו במותו של התינוק. לדאבוננו, לא קיימת בבית החולים יחידה לטיפול נמרץ לילדים ואנו פועלים להקמתה של יחידה כזאת".