BETA

למרות ההבטחה ל-"10,000 חדרים": הדיור שהובטח לסטודנטים במחאה החברתית תקוע

בדיקת "אנליסט" העלתה כי למרות הבטחות ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבניית 10 אלף חדרים חדשים עבור סטודנטים במעונות בחסות המחאה החברתית המציאות שונה בתכלית. זאת, כשארבע שנים מאז שהובטחו רק מאות בודדות של דירות יוכנסו לשימוש. המרוויחים על חשבון הסטודנטים: יזמי "המעונות הפרטיים"