BETA

01.06.2009

12:53

עורכי דינו של קצב ביקשו להתפטר מהתיק

פרקליטיו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב, עו"ד ציון אמיר ואביגדור פלדמן, הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להשתחרר מייצוגו. הפרקליטים טוענים בבקשתם כי לא יוכלו לעמוד בקצב הדיונים שקבע בית המשפט - ארבעה ימים בשבוע, וכי הדבר ייפגע במרשם

(1:32 דקות)

פרקליטיו של הנשיא לשעבר משה קצב הגישו הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להתפטר מתיק קצב.

בפנייתם לבית המשפט ציינו עורכי הדין, אביגדור פלדמן וציון כי החלטת ראש הרכב השופטים, ג'ורג' קרא, לנהל את התיק באופן מזורז של 4 דיונים בשבוע, אינה מאפשרת מבחינתם את הכנת התיק כראוי.

בקול ישראל דווח כי עורכי הדין אמרו שצר להם להתפטר מתיק זה שבו השקיעו עבודה עצומה, ובעיקר לנוכח הסיכוי המובהק לזיכוי הנאשם. הפרקליטים קבלו על הערתו ,הפוגענית כלשונם, של השופט קרא שאמר "אני לא אתן למרוח את התיק". לדבריהם "גם אנחנו חפצים לא למרוח את התיק אלא לקיים הגנה ראויה ונאותה אך נדמה שבית המשפט סבור כי המשפט הוא קרב הורדת ידיים בין בית המשפט והסניגורים".

השניים הודיעו כבר ביום שבת האחרון כי יבקשו להשתחרר מייצוגו של קצב.

"לנהל את המשפט בדלתיים פתוחות"

אתמול הודיעו פרקליטיו של נשיא המדינה לשעבר לבית משפט המחוזי בתל-אביב, כי הם מתנגדים לקיום משפטו של קצב בדלתיים סגורות. בתגובה לבקשת המדינה בנושא, כתבו פרקליטי קצב: "אלה שעל כבודן ופרטיותן חפצה המאשימה להגן, ויתרו זה מכבר על פרטיותן וחזרו והתראיינו וסיפרו והפליגו בפרטים שלכאורה עולל בהן הנאשם".

קצב מואשם בסעיפים של אינוס, מעשים מגונים בכח והטרדות מיניות, הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט. בכתב האישום החמור נגדו שהוגש בחודש מארס, נכתב, כי "במשך שנים ארוכות, ובתוכן גם בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, מילא הנאשם שורה של תפקידים ציבוריים בכירים במדינה, לרבות שר בממשלות ישראל ומאוחר יותר נשיא מדינת ישראל. בעת כהונותיו בתפקידים הללו, ניצל הנאשם לרעה את מעמדו ואת מרותו בלשכות בהן כיהן, כדי לקיים מגעים בעלי אופי מיני עם עובדות שהיו כפופות לו".