BETA

07.09.2015

00:34

הפריפריה ירדה מהמפה: מדוע הח"כים שכיהנו כראשי הערים ערד ובית שאן הצביעו בעד התקציב?

57 חברי כנסת אישרו את תקציב המדינה בקריאה ראשונה, אף שלא נכללה בו מפת הטבות מס חדשה לפריפריה שאושרה בתקופת כהונתו של השר לפיד. כעת, בערים ערד ובית שאן זועמים על הח"כים ז'קי לוי וטלי פלוסקוב ("הם הפקירו אותנו עבור הכיסא") ומתכוונים לעתור בעניין לבג"ץ. לוי ופלוסקוב בתגובה: "פועלים למצוא פתרון באמצעות הגורמים הרלוונטים"

בשבוע שעבר אושר התקציב בקריאה ראשונה, אבל הפריפריה שוב נשכחה מאחור. מפת הטבות המס שאושרה לפני כשנה לא נכללה בתקציב, על אף הבטחותיהם החוזרות של נבחרי הציבור לסייע לפריפריה. שוב, גם ראשי העיריות לשעבר בפריפריה הצביעו בעד, למרות שהתעקשות על תכנית ההטבות היתה מעניקה לכל תושב אלפי שקלים בחודש.


בבית שאן ובערד מדברים היום אודות הצבעתם של חברי הכנסת ז'קי לוי וטלי פלוסקוב כעל בגידה. לדבריהם, אלו נלחמו בשבילם כשישבו על כיסא ראש העיר, וברגע האמת הוכיחו שהם "דואגים לכיסא שלהם".


תחת להתעקש על מפת הטבות המס של השר לשעבר לפיד, שאושרה בכנסת הקודמת ומוסמסה עם נפילת הממשלה, הצביעו כאמור השניים בעד והותירו את ההכרעה בידי התושבים. כעת, מתכוונים אלו לעתור לבג"ץ בחודש הבא.

 

מח"כ ז'קי לוי, סגן הבינוי והשיכון, נמסר בתגובה: "אפעל בכל כוחי על מנת לשמר את הטבת המס אותה יזמתי בשנת 2004. כתושב בית שאן אני מודע היטב לעובדה שלביטולה יש השלכות דרמנטיות בעבור התושבים והערים הנעזרות בה. נעשה כל שביכולתנו כדי להמשיך את הסיוע בהטבת המס לקראת הבאת התקציב לקריאה שנייה ושלישית".


מח"כ טלי פלוסקוב נמסר בתגובה: "הבעיה בהטבות המס אינה תקציבית אלא משפטית ולכן פתרון הבעיה אינו נמצא בתקציב המדינה. כמי שהיתה ראשת העיר ערד, הובלתי ביחד עם שאר ראשי הרשויות את המאבקים בניסיונות הקודמים לביטול הטבות המס לערים הללו. גם כיום אני מגייסת את כל הגורמים הרלוונטים על מנת למצוא פתרון מהיר".